Πρόγραμμα δραστηριότητας: «Τα LEGO και ο Σκύλος του χειμώνα».

«Τα LEGO και ο Σκύλος του χειμώνα».

Συναρμολογούμε το δικό μας σκυλάκι και το εκπαιδεύουμε να μας ακολουθεί όπου πηγαίνουμε! Για παιδιά από 5-7 ετών. Με προεγγραφή. Στο Maker Space της Βιβλιοθήκης.

Οι εκπαιδευτές

Σόνια Κελεσίδου

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τοποθεσία: Maker Space
Ημερομηνία: 21/02/2024 18:15 έως 19:45