Πρόγραμμα δραστηριότητας: Παρασκευή 23/06/2023 10:00 – 11:30 Little bits

Παρασκευή 23/06/2023 10:00 – 11:30 Little bits

Τι είναι τα τροπικά δάση; Ποιοι μπορούν να ζήσουν σ΄ αυτά; Τι τα φωτίζει τις νύχτες; Ηλικίες: 5-7 ετών

Οι εκπαιδευτές

Σόνια Κελεσίδου

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τοποθεσία: Μαγικά Κουτιά
Ημερομηνία: 23/06/2023 10:00 έως 11:30