Πρόγραμμα δραστηριότητας: Γνωρίζω το libre office

Γνωρίζω το libre office

Γνωρίζω το libre office αντιστοιχίζοντας τις λειτουργίες του με αυτές του microsoft office.

Οι εκπαιδευτές

Σόνια Κελεσίδου

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τοποθεσία: Maker Space
Ημερομηνία: 31/05/2023 17:00 έως 18:00
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 31/05/2023 08:45