Πρόγραμμα δραστηριότητας: LEGO WEDO 2.0 τραμπάλα

LEGO WEDO 2.0 τραμπάλα

Με τη βοήθεια του πακέτου ρομποτικής WEDO 2.0 θα κατασκευάσουμε μια τραμπάλα, που θα χρησιμοποιήσουν οι 2 ρομποφίλοι. Ηλικίες 7-11

Οι εκπαιδευτές

Σόνια Κελεσίδου

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τοποθεσία: Maker Space
Ημερομηνία: 22/05/2023 10:00 έως 11:45
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 18/05/2023 09:00