Πρόγραμμα δραστηριότητας: Πίκατσου LEGO WEDO 2.0

Πίκατσου LEGO WEDO 2.0

Σχεδιάζουμε, χτίζουμε , προγραμματίζουμε ένα Πίκατσου και διασκεδάζουμε μαζί του. Ηλικίες 6-9

Οι εκπαιδευτές

Σόνια Κελεσίδου

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τοποθεσία: Maker Space
Ημερομηνία: 19/05/2023 10:30 έως 11:45
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 18/05/2023 09:00