Πρόγραμμα δραστηριότητας: Spike 17:00 – 18:30

Spike 17:00 – 18:30

Πάμε να χτίσουμε και να προγραμματίσουμε το δικό μας έξυπνο ποδήλατο. 4 Συμμετοχές για ηλικίες 6-8 ετών

Οι εκπαιδευτές

Σόνια Κελεσίδου

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τοποθεσία: Maker Space
Ημερομηνία: 27/03/2023 17:00 έως 18:30