Πρόγραμμα δραστηριότητας: Τρισδιάστατη σχεδίαση στο Tinkercad και 3D printing

Τρισδιάστατη σχεδίαση στο Tinkercad και 3D printing

Σχεδιάζουμε τη δική μας κούπα στο Tinkercad, ενημερωνόμαστε για την Τρισδιάστατη εκτύπωση και εκτυπώνουμε στον 3D εκτυπωτή της Βιβλιοθήκης τις δημιουργίες μας. 6 Συμμετοχές

Οι εκπαιδευτές

Σόνια Κελεσίδου

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τοποθεσία: Maker Space
Ημερομηνία: 20/03/2023 18:30 έως 19:45
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 18/03/2023 09:30