Πρόγραμμα δραστηριότητας: Tinkercad - Τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση (10 έως 14 ετών)

Tinkercad - Τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση (10 έως 14 ετών)

Χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή πλατφόρμα tinkercad θα δούμε τις βασικές αρχές σχεδίασης τρισδιάστατων μοντέλων, με στόχο να σχεδιάσουμε ένα αντικείμενο που θα το εκτυπώσουμε στον 3D εκτυπωτή της βιβλιοθήκης.

Οι εκπαιδευτές

Σόνια Κελεσίδου

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Αναστάσιος Στογιαννόπουλος

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τοποθεσία: Maker Space
Ημερομηνία: 08/07/2022 10:00 έως 11:30